Tjänster

 

Försäljning 

Vi bedriver försäljning av de flesta typer av pumpar och kringutrustning. Eftersom vi inte är bundna till något specifikt märke, så kan vi erbjuda ett stort urval av lämpliga pumpar. Alla pumpfabrikat har inte lämpliga pumpar för alla typer av applikationer. Därför kan vi erbjuda den pumpen som är mest lämplig för kundens applikation. Välkommen att kontakta oss för mer information.
Under kategorin
våra produkter finner du ett litet utbud av våra pumpar. Eftersom utbudet är enormt så har vi valt en väldigt liten del. Hittar du inte det du söker så kontaka oss gärna. 

Service

Vi servar alla typer av pumpar. Vi är auktoriserade för de flesta stora pumpfabrikaten men självklart tar vi även hand om andra fabrikat. Vi utför både service ute hos kund och i vår serviceverkstad.

I vår serviceverkstad har vi två olika avdelningar med separata mottagningar. En avdelning för avloppspumpar och en för renvattenpumpar, allt för att öka kundens säkerhet och minska risken för bakteriespridning. Båda våra avdelningar är välutrustade med specialverktyg, maskiner och lyftutrustning. Detta för att utföra säkra och fackmannamässiga reperationer på alla sorters pumpar. 

För  service och reparationer hos kund har vi specialanpassade servicebilar för att underlätta våra arbeten.

För de kunder som vill minimera driftstörningar så rekommenderar vi att teckna ett serviceavtal med oss. Vi gör kundanpassande serviceavtal enligt önskemål.

I serviceavtalet kan vi även erbjuda slamsugning och renspolning av pumpstationerna. Detta har blivigt populärt eftersom det oftast är fett, sand/grus eller trasor som havererar pumparna. Vill du veta mer om serviceavtal så kontaka oss gärna.

Vi tillämpar leveransvillkoren NR15 vid avhjälpande servicearbeten och NL09/NLT09 vid försäljning och installation av sålda produkter av oss. 

Slamsugning

Våren 2010 införskaffade vi en mindre slambil med spolutrustning som vi använder på mindre slamsugningsjobb, tex vid service/utbyte av avloppspumpar.
Vi rekommenderar att slamsuga och spola rent tanken innan man monterar dit en ny eller nyservad pump. Detta för att vara säker på att inte den nya pumpen havererar på grund av t.ex. grus eller sand i botten på tanken.
  

Utbytessystem LPS

För de kunder som vill slippa driftstörningar så tillhandahåller vi ett sk. utbytessystem på LPS-pumpar.

Det går till så att kunden erhåller en utbytespump som man behåller och vi servar den trasiga pumpen i vår serviceverkstad. Detta gör att kunden slipper driftavbrott i sitt avloppssystem. Kunden slipper också onödiga kostnader på dubbla resor och arbetskostnad. 

Uthyrning

Vi hyr ut pumpar med tillbehör, högtryckstvättar, ångtvättar och skurmaskiner.
Kontakta oss gärna för mer information.
 

ROT-avdrag

Här är några viktiga punkter att tänka på avseende ROT-avdraget 

 • Ansökan skall lämnas till Kero pump innan arbetet påbörjas.
 • Gäller endast hus och bostadsrätter äldre än 5 år.
 • Gäller endast arbetstid, ej materialkostnad.
 • Gäller endast Reparation, Ombyggnad samt Tillbyggnad (ROT).
 • Ej service/reparationer på maskiner/inventarier.
 • Reparation/underhåll av el- vatten och avloppsledningar i direkt anslutning till fastigheten, d.v.s reparation måste ske på plats - ej tas med till verkstad.
 • Gäller ej försäkringsärenden.  
 •  

  Blankett för ROT-avdrag finner du nedan. Skriv ut blanketten och fyll i den. Blanketten ska skickas till Kero pump senast 3 dagar innan arbetet påbörjas. Kuvert ska vara märkt med ansökan om ROT-avdrag.


  Blankett_ROT-avdrag.pdf