Ramavtal med Telge

Vi har nöjet att informera att vi tecknat ramavtal med Telge koncernen avseende försäljning, installation och service och av pumpar och pumpstationer.

Avtalet löper f r o m 2013-12-01 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år.