Ramavtal med Botkyrka kommun

Vi har nöjet att informera att vi tecknat ramavtal med Botkyrka kommun avseende försäljning, installation och service av pumpar, pumpstationer och kringutrustning.

Avtalet löper fr o m 2013-11-01--2015-10-31 med möjlighet till förlängning.