Kero ny återförsäljare för BEVI motorer

BEVI är idag en av de två största leverantörerna av elektriska standardmotorer på svenska marknaden och ett av de mest betydande branschföretagen i Norden.
även om elektriska motorer är den största produktgruppen erbjuder BEVI också ett komplett sortiment av mekaniska växlar, frekvensomriktare, startutrustningar och lindningsmaterial. Maskintillverkare är den största kundgruppen men allt flera processindustrier vänder sig
nu direkt till BEVI.

Besök gärna BEVIS hemsida HÄR