Kero investerar...

Kero investerar i nya hjälpmedel. Vi har införskaffat en ny axeluppriktare som är till för att rikta upp horisontella och vertikala maskiner.

Hjälpmedlet är till för att minimera riskerna för tätningshaverier, lagerhaverier och vibrationsljud.  

Välkommen att kontakta oss för mer information.