Välkommen till KERO Pump

Vi är ett certifierat pumpserviceföretag med diplomerade pumpservicetekniker samt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vår verksamhet är inriktad på försäljning, installation, service och uthyrning av pumpar, högtryckstvättar och städmaskiner med dess kringutrustning.