Välkommen till KERO Pump

Vår verksamhet är inriktad på installation, försäljning, service och uthyrning av pumpar, högtryckstvättar och maskiner.

Våra kunder är både små och stora företag, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting samt privatpersoner i stora delar av Sverige.

Vår affärsidé bygger på ansvarshet och lyhördhet hos varje medarbetare. 
Våra uppdrag ska leda till långsiktiga relationer och våra kunder och samarbetspartners skall uppleva oss som det självklara valet vid sina uppdrag. 
Vår stolthet som gör att vi är starka på markanden är att vi snabbt är på plats och kan få din anläggning i drift snarast.